Formstorm

Interier a exterier

Grafická vizualizace a realizace ploch - Design Interiérů a Exteriérů

Anglické slovo design je odvozeno z latinského de-signare, označit, vyznačit, a postupně dostalo také významy „navrhnout“ i „návrh". Od poloviny 20. století, kdy se začal klást větší důraz na vzhled výrobků a reklamu, se v češtině používá v užším významu výtvarného návrhu užitkových předmětů. Cílem designu je co nejúčelněji propojit funkční a estetickou stránku navrhovaného předmětu.

V našem případě to znamená interiér a exteriér všeho druhu. Vyžaduje jak technické, tak výtvarné schopnosti a znalosti. V současné době úzce souvisí také s propagací a reklamou, kterou se firma FORMSTORM zabývá již od svého vzniku. Jsme schopni na základě Vašich požadavků a přání, navrhnout a zrealizovat kompletní design Vašeho in a ex-teriéru i s drobnými stavebními pracemi.

interiery a exteriery Galerie zde.