Formstorm

DTP

DTP grafika

Výraz desktop publishing (zkráceně DTP) pochází z angličtiny. Jedná se o tvorbu tištěného dokumentu za pomoci počítače. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy, obvykle DTP operátor nebo grafik, také sázecího počítačového programu. Firma FORMSTORM je v této technice stále vyspělejší, výběr podkladových materiálů a možnosti realizace se stále rozšiřují a v kombinaci s grafickým designem, Vám můžeme poskytovat stále kvalitnější služby. Touto formou realizujeme například billboardy, bannery, samolepící reklamu, vizitky, letáky a mnoho dalších produktů, které jsou důležitou součástí vizáže a celkově identity Vaší firmy.

Termín DTP se rozšířil v 80. letech 20. století, kdy společnost Aldus uvedla na trh sázecí program PageMaker. Tento program časem doplnily profesionální QuarkXpress, Adobe InDesign, zdarma poskytovaný TeX.

dtp grafika Galerie zde.