Formstorm

Písmomalířství

Malba písma a obrazů v In a Exterierech

Písmomalířství je řemeslo, které se zabývá malbou nápisů různým písmem na různé materiály. Písmomalíři jsou tedy řemeslníci, kteří velmi často ve své praxi realizují poznatky získané nejen z malířství a natěračství, ale také z oboru typografie. Písmomalířství je patrně na ústupu, neboť mnoho nápisů se v současnosti vytváří jiným způsobem (např. formou samolepicích prvků vytvářených na počítači - DTP apod.). My ve firmě FORMSTORM věříme, že i tuto techniku je potřeba dál podporovat a ovládat.

pismomalirstvi Galerie zde.