Formstorm

Portrétování

Kresba a malba portrétů

Portrét je ve výtvarném umění popisné zobrazení konkrétního jedince, zpravidla člověka, velmi výjimečně i zvířete. Portrétování má dlouhou a bohatou historii. První portréty vznikaly již ve starověku. Firma FORMSTORM navazuje na tuto tradici a stejně jako u písmomalířství se snaží tuto techniku nabízet i Vám, v rámci širokého pole působnosti na poli reklamy, propagace a designu.

portretovaniGalerie zde.